03.Zhejiang_Anji_Bamboo_Garden (Phyllostachys Heterocylla) 1998-102 by Arie Boevé
_