Dubrovnik,  Franciscan Monastery by Grzegorz Skwarliński
_