Photo in Architecture #torun #street #szeroka #poland #monuments #old town #town #city
_