Λίμνη Τσιβλού,Ελλάδα.-Lake Tsivlou, Greece. by Nikos1954
_