Diospyros lotus - Lotosni ebenovec by zvnktomasevic
_