Photo in Black and White #torreira; aveiro; s.paio; moli
_