Στα γαλανά νερά του Ιονίου πελάγους στην Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας.-In the blue waters of the Ion by Nikos1954
_