Κότερα στον κυματοθραύστη, Βόλος.  by Αντώνης Χιώτης
_