Syringa vulgaris - Španski bezeg by zvnktomasevic
_