Swallow-Tailed Kite (Elanoides forficatus) by HBlairHowell
_