Moto Season 2014 Opening, Sofia, Bulgaria  by Kalin Kalpachev
_