Dolycoris baccarum Fam, Pentatomidae by Nikos Roditakis
_