Bir bakış bazen çok şey anlatır. by Mustafa Çopur
_