प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेलाई नेपल प्रहरीको तर्फ बाट मायाको चिनो प्रदान गर्नु हुँदै प्रहरी महानिरिक् by sajeman44
_