Bảo tháp Kolhua và trụ đá vua Ashoka ( Vaishali Ấn Độ ) nơi Đức Phật giảng bài pháp cuối cùng, by quan0709
_