Το μεγαλο σπηλαιο-The great cave by Chris Logothetis
_