Merdivenleri inmek değil çıkmak mesele.. by EmineKIRDAR
_