Souto de castiñeiros (Castanea sativa) by Con de Noro
_