Statue of the Citizen of Emona. by zvnktomasevic
_