Photo in Travel #adashino nenbutsuji #adashino-no-tsuyu #buddhism #japan #kyoto #kūkai #suminokura ryōi #autumn #化野念仏寺 #空海 #角倉 了以
_