waiting for visitors  ../ czekając na gości .. by ewa_no
_