Posavska kuća - tipična gradnja za područje Lonjskog polja i Posavine by Marica Svigir
_