Skylight at Gymkhana Club, Delhi by Inddrani Kar
_