Ninnaji-temple   Kyoto Prefecture Kyoto-city Ukyo-Ward mimuroouti 33   https://ninnaji.wordpress.com by Shiho
_