Rød murerbi (Osmia bicornis) by John Friis Mortensen
_