Vintern fångar solen för att kunna övergå i vår by Janina Östling
_