EMBLEMA DE OBISPO; EMBLEEM VAN BISSCHOP; BISHOP EMBLEM (60's) by José Bernat Feixa
_