An exhibition of shrimp and crawfish. Kharkov, Ukraine 2017 by Natali Novitskaya
_