Portrait of a Sambhar by RavindraPrasherPhotography
_